Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een online bestelling geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Industrialz.

Industrialz houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Prijzen

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze webshop aangegeven.

Betaling

Betaling van de bestelling kan op één van de volgende manieren:

 • Ideal rekent af in jouw vertrouwde betaalomgeving en je wordt automatisch doorgestuurd naar de internetbankieren pagina van je eigen bank. Je kunt dan direct het bedrag van de bestelling overmaken.
 • PayPal word je na je bestelling automatisch doorgestuurd naar de PayPal pagina waar je het bedrag over kunt maken.

Verzendkosten

Voor het verzenden voor het bestelde product (en) worden verzendkosten gerekend. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Al onze leveringen worden verzonden via PostNL, indien een pakket groter is dan 1.76cm wordt het verzonden via GLS.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Industrialz streeft ernaar om bestellingen na ontvangst van de betaling zo snel mogelijk te verzenden.  

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, mits ten tijde van de bestelling het product voorradig is.

Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

Aansprakelijkheid tijdens verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit wel graag en zullen een klacht indienen bij de Pakketdienst(en).

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Industrialz verschuldigd is, heeft voldaan.

Zichttermijn/herroepingsrecht

Voor zover niet anders is aangegeven, heb je na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst via een email te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd. Er bestaat geen recht op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling niet in de originele verpakking geretourneerd. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.

Annulering van je bestelling

Iedere bestelling kan, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat je de bestelling hebt geplaatst, worden geannuleerd. Wij vragen je een mail te sturen naar info@industrialz.nl. De annulering van de order zal per e-mail bevestigd worden. Zodra het verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag je deze als ontvangen beschouwen. Mocht je de geannuleerde bestelling al hebben betaald, crediteert Industrialz dit bedrag uiterlijk binnen 14 werkdagen.

Verzendkosten

De verzendkosten voor het retour sturen van je product(en) komen voor rekening van de klant.  

Retourneren van artikelen

Wij doen er alles aan om je via onze website te informeren over de artikelen. De foto’s die wij gepubliceerd hebben op onze webshop geven een zo goed mogelijk beeld van het daadwerkelijke product. Toch kan het voorkomen dat kleuren of materialen in het echt iets afwijken. Mocht een product niet aan je verwachting voldoen, dan kan deze geretourneerd worden.

Voor retouren gelden enkele voorwaarden:

 • Stuur ons binnen 14 dagen na ontvangst een email naar info@industrialz.nl wanneer je een product(en) terug wil sturen en welk product dit is.
 • Het product dien je na aanmelding via de mail uiterlijk binnen 14 dagen retour te sturen naar Industrialz of af te geven bij ons in de winkel tijdens onze openingstijden.
 • In beide gevallen zal het aankoopbedrag en verzendkosten teruggestort worden binnen 14 dagen na ontvangst. Indien je slechts een deel van de bestelling retourneert zal alleen het aankoopbedrag van de teruggestuurde product(en) teruggestort worden.
 • Industrialz is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken of beschadigen tijdens retourverzending. Zorg dan ook altijd voor een verzendbevestiging en een track & trace code.
 • Het te ruilen product(en) dient graag in originele verpakking te worden geretourneerd.
 • Producten die op maat zijn gemaakt, volgens de voorkeuren van de klant, worden niet retour geaccepteerd.

Industrialz accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

Garantie

Industrialz garandeert dat de door haar geleverde producten deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de wettelijke garantietermijn afhankelijk per product.

Industrialz geeft geen garantie wanneer:

 • de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd;
 • er aanpassingen aan het product zijn gedaan;
 • schade aan het product is ontstaan door onjuist gebruik, opzet of nalatig onderhoud;
 • wanneer gebreken of defecten reeds bekend zijn op het moment van aanschaf of wanneer je het product ontvangt

Gegevensbeheer

Indien je een bestelling plaatst bij Industrialz, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Industrialz. Industrialz houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal je gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze privacy policy. Industrialz respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.

Overeenkomst

Industrialz behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de site van Industrialz gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de site van Industrialz zonder onze toestemming hiervoor.

Overmacht

Industrialz heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Industrialz gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht je na het lezen van deze algemene voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op.

0