Disclaimer

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft Industrialz een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen.

De op deze website getoonde informatie wordt door Industrialz met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro’s incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Industrialz. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Industrialz. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Industrialz behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

0