Privacybeleid

Deze Privacy verklaring wordt gebruikt door Industrialz V.O.F. gevestigd op de Terheijdenstraat 3C, 4811 AW Breda.

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam-
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze      website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • bankrekeningnummer
 • Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Instagram en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen of mee doet aan een prijsactie. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Industrialz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Industrialz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Hoe gaat Industrialz met je persoonsgegevens om?

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen ons bedrijf kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe hebben.

Industrialz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor statistische doeleinden hanteren we 5 jaar bewaartermijn voor de persoonsgegevens.

Industrialz deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen of opmerkingen?

Heb je nog vragen over het privacybeleid van Industrialz dan kun je per E-mail contact opnemen met Anneloes Damhuis op info@industrialz.nl.

 

0